Gastro Expert Clinic

Ph Metre

Reflüde kesin teşhis için PH metre en hassas ve değerli tanı yöntemidir.
PH metre ölçümü, hastanın yemek borusunun içine ince bir katater veya kapsül yerleştirerek yemek borusunun alt ucuna kaçan asit miktarını 24 saat boyunca sürekli ölçme esasına dayalı bir yöntemdir.

Hızlı Randevu

X