Gastro Expert Clinic

Perkütan Endoskopik Gastrostomi

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Nedir?
Yutma refleksinin çeşitli sebeplerle bozulduğu hallerde beslenmenin sekteye uğramaması için hastalara uygulanan alternatif bir beslenme yolu olan PEG( Perkütan Endoskopik Gastrostomi) ile hastalar kolaylıkla beslenebilmektedir. Nörolojik hastalıklardan yemek borusundaki darlığa kadar birçok sebeple gelişen yutamama refleksine çare olarak PEG takılması uygulanır.
PEG’de yöntem olarak mideye endoskop ile girilerek, karın ön duvarı içinden geçirilen esnek bir beslenme tüpünün, mide içine beslenme amaçlı yerleştirildiği işlemdir.
Bu tüp üzerinden ağız ve yemek borusu atlanarak besin ve sıvılar doğrudan mideye ulaştırılabilir.

Hızlı Randevu

X