Gastro Expert Clinic

Endoskopik İşlemler

Gastroenteroloji̇’de endoskopi, tanı ve tedavi amacıyla sindirim kanalının görüntülenmesi işlemidir. Üst sindirim kanalının endoskopisi esnasında gırtlak,yemek borusu,gastroözofajiyal bileşke, midenin kısımları, pilorik kanal, ve on iki parmak bağırsağının kısımları görüntülenir. Gereklilik halinde bu kısımlardaki patolojilere endoskopik müdahale ile tedavi uygulanabilir.
Kolonoskopi işleminde ise rektumdan girilerek bütün kalın bağırsak kısımları ve ince bağırsağın son kısmı olan terminal ileum görüntülenir. Bu alanlarda ki hemoroidal hastalık, polipler, tıkanıklar ve kanamalara endoskopik olarak müdahaleler yapılabilir.

Hızlı Randevu

X